Ik ben op zoek naar informatie over mijn Koreaanse of Japanse vader. Kan ik daarvoor terecht bij het Nationaal Archief?

Al enige tijd weet ik dat ik een Japanse vader of een Koreaanse vader heb. Hij diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Mijn moeder is inmiddels overleden maar via haar jongere zus ben ik onlangs de naam van mijn vader te weten gekomen. Hoe pak ik een onderzoek aan en wat kan ik in het Nationaal Archief vinden?

Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de stichting Sakura of met de vereniging Japans Indische Nakomelingen. Zij kunnen u vaak snel aan zeer nuttige informatie helpen. Verzamel vervolgens zo veel mogelijk informatie bij uw eigen familie. Is er een Japanse, Koreaanse of Formosaanse naam bekend? Is de functie (militair of burgerambtenaar) bekend of de militaire eenheid (leger, marine of kempetai)? En in welke plaats hebben uw ouders elkaar ontmoet?

Raadpleegbaar op de studiezaal

In het Nationaal Archief kunt u zoeken in de toegang 2.09.19 (archieven van de Krijgsraden (te velde) in Nederland en in Nederlands-Indië) en de toegang 2.21.281.31 (archief mr. L.F. de Groot). De Groot werkte op het departement van Justitie en later bij de magistratuur. Hij hield zich vooral bezig met de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers namens het Landgerecht in Indonesië. Het archief bevat stukken over de memoires van luitenant-generaal Imamura Hitoschi, afschriften van vonnissen van de Temporaire Krijgsraad in Batavia en stukken over de Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Vanwege de privacygevoeligheid is toestemming van de archiefmedewerkers in de studiezaal vereist voordat u de stukken mag inzien. Voor meer informatie zie ook vraag 23 uit de Oorlogsgids.