Wat kan het Nationaal Archief me vertellen over de inzet van de Nederlandse militairen?

Na de bevrijding van Limburg heeft mijn vader zich gemeld bij de militaire autoriteiten. Hij heeft enkele jaren als militair in Indië gediend en meldde zich in 1949 zelfs aan voor het KNIL. Kan ik bij het Nationaal Archief informatie vinden over mijn vader en zijn tijd in Nederlands-Indië?

U kunt uw onderzoek beginnen met het opvragen van een kopie van zijn militaire registratiekaart bij het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP), Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade (telefoon 045-5469994). Op deze registratiekaart staat informatie over de bevorderingen, verplaatsingen, overplaatsingen en onderscheidingen van de desbetreffende militair. Indien hij is overleden kunt u met een bewijs van overlijden (bijv. een rouwkaart) en een schriftelijke toelichting, een kopie van de registratiekaart aanvragen bij het BRIOP.

Raadpleegbaar op de studiezaal

Als u alleen een naam van een militair weet is het verstandig om te beginnen met de alfabetische stamboekregistraties (toegang 2.10.50.03) of de alfabetische kaartsystemen (toegang 2.10.50.02). De stamboeken en pensioenregisters bevatten persoonsgegevens van militairen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen uit de periode 1815-1949. De stamboekgegevens worden ontsloten door alfabetisch naamklappers per serie, die verwijzen naar nummers waaronder de militairen zijn ingeschreven (stamboeknummers) of naar de pagina's (folionummers) van de registers. Er is dus geen algemene index op de namen van al deze militairen. Een aantal van deze naamklappers is op microfilm aanwezig in de studiezaal Verfilmde Bestanden. Als u weet bij welke eenheden hij heeft gediend, kunt u verder zoeken naar informatie over de eenheid. Dat kan via het internet of door het raadplegen van jubileum- en herdenkingsboeken van de eenheden in de bibliotheek.
De verslagen van de militaire eenheden zijn opgenomen in de toegang 2.13.132 (archief Strijdkrachten in Nederlands-Indië). Hierin zijn de o.a. de archieven opgenomen van het Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië (HKGS-NI) (1945-1950), de Centrale Militaire Inlichtingendienst (1941-1949), de Commandant ‘7 December' Divisie, de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië/Indonesië (1945-1952), de staven van de T t/m Z Brigade, de Compagnieën Aan- en Afvoertroepen, de Kwartiermeester-Generaal en het Afwikkelingscommando in Indonesië (1950-1951). Ten slotte bevat het archief ook een collectie onderdeelverslagen van Koninklijke Landmacht en het KNIL. Daaronder bevinden zich ook verslagen van het Korps Speciale Troepen en Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee. In de studiezaal vindt u ook informatiefolders over het onderwerp.