Riksarkivet (Stockholm, Zweden)

In 2005 heeft het Riksarkivet de archieven van de Zweedse ambassade in Tokio, het Consulaat-Generaal te Djakarta en het Consulaat te Soerabaja geïnventariseerd. Binnen deze archieven zijn veel documenten aanwezig die betrekking hebben op de periode 1942-1945 in Nederlands-Indië en het Verre Oosten. Zweden is neutraal tijdens de oorlog. Het consulaat-generaal in Batavia en het consulaat in Soerabaja worden echter officieel gesloten en staan onder toezicht van de Japanse autoriteiten. Onofficieel gaan de consul-generaal van Batavia, Sven Oscar Lehman en de consul van Soerabaja, Axel Wieslander verder met hun werk als belangenbehartigers voor de Zweden, Noren, Denen, Finnen en Hongaren. Erik G.F. Wester is aangesteld als Zweeds consulair correspondent in Bandoeng en wordt door de Japanse autoriteiten als vertegenwoordiger van de Zweden aangewezen. Tussen de drie mannen bestaat een levendige correspondentie over de situatie in Batavia en omgeving, Bandoeng en omgeving en Midden- en Oost-Java. In eerste instantie wordt gecorrespondeerd op briefkaarten en in een later stadium met brieven. De consulaten op Java hebben contact met het Zweedse gezantschap in Tokio. De Zweedse ambassade vertegenwoordigt de belangen van Nederlandse onderdanen in het Verre Oosten.

De selectie

Het Consulaatsarchief Jakarta over ingekomen stukken 1942-1945, inv. nrs. 808 t/m 819.
Het Consulaatsarchief Soerabaja over uitgaande stukken 1942-1945, inv. nrs 820 t/m 823 en ingekomen stukken 1943 inv.nr. 824.
Het Beskickningsarkiv Tokyo, Ämnesordnade Handlingar, inv.nrs. 825 t/m 832. Deze gaan over belangenbehartiging van Nederlanders en Nederlandse zaken in het Verre Oosten.