National Archives of Australia (Canberra, Australië)

Australië heeft een belangrijke militaire en politieke rol gespeeld in alle fasen van de oorlog en dekolonisatie. Bij de National Archives of Australia berusten de politieke en beleidsstukken met betrekking tot de betreffende periode.
De meest relevante archiefblokken die meer inzicht kunnen geven in de situatie in de archipel en de Australische visie op het Indonesische onafhankelijkheidsstreven zijn in te delen in drie hoofdblokken:
1) External Affairs - de buitenlandse betrekkingen van Australië, Commissie van Goede Diensten en United Nations Commission for Indonesia
2) Defence Department - de militaire inzet en strategie (Army, Navy & RAAF)
3) De War Cabinet/Advisory War Board/Prime Minister papers
De eerste twee hoofdblokken vormen tezamen het leeuwendeel van alle stukken, bovendien is er veel overlap binnen de hoofdblokken zelf en daarbuiten. De geselecteerde stukken vormen een serie stukken die handelen over dezelfde thematiek (zo min mogelijk snippers). Deze stukken zijn geselecteerd op hun relevante, unieke inhoud en samenstelling.

De selectie

In totaal zijn 416 stukken gereproduceerd uit de National Archives. Hieronder bevinden zich een aantal interessante series:
External Affairs:
Netherlands policy in post war period, 1945-1950, inv.nrs. 283 t/m 291
Negotiations between the Dutch and Indonesians, part 1 t/m 27, 1946-1950, inv. nrs. 303 t/m 329
Negotiations between the Dutch and the Republic of Indonesia, part 1 t/m 6, 1947-1950, inv.nrs. 378 t/m 386
Committee of Good Offices -Records, part 1 t/m 6, 1947-1948, inv.nrs. 387 t/m 392
Defence Department:
Collection of Special Operations Australia, 1944-1945 , inv.nrs. 399 t/m 467
Selectie uit de Shedden Collection [Documenten verzameld door Sir Frederick Sheddan tijdens zijn loopbaan bij het Ministerie van Defensie], inv.nrs. 481 t/m 542
War Cabinet
Selectie uit Reference set of War Cabinet agenda with minutes, annual single number series, 1941-1946, inv. nrs. 550 t/m 579