National Archives and Records Administration (College Park Maryland, Verenigde Staten)

De Verenigde Staten hebben tijdens de oorlog en het dekolonisatieproces van Nederlands-Indië op verschillende gebieden een belangrijke rol gespeeld. Bij de geallieerde verdediging van Nederlands-Indië maakten de Verenigde Staten deel uit van het American British Dutch Australian (ABDA) Command. Na de capitulatie van Nederlands-Indië werd Zuidoost-Azië verdeeld in een Brits en een Amerikaans bevelsgebied. Tot 15 augustus 1945 behoorde Nederlands-Indië (minus Sumatra) tot de South West Pacific Area (SWPA) dat onder het bevel stond van de Amerikaanse generaal MacArthur. Na de oorlog speelden de Verenigde Staten een belangrijke rol in het dekolonisatieproces onder andere als lid van de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties.

De selectie

Bij de selectie van bronnen bij de Verenigde Staten is gekozen voor een aantal goed ontsloten en goed te reproduceren series:
• Record group 59: General Records of the Department of State Decimal Files (1945-1949). Deze aaneengesloten bron betreft documenten van de diplomatieke diensten in het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken (State Department). De stukken belichten de politieke facetten van het dekolonisatieproces.
• Record group 59: Department of State Decimal Files Relating to World War II, 1939-1945. Pacific War Oct. 1940-Dec. 1945 met index. Deze bron belicht de plaats van Nederlands-Indië binnen het bevelsgebied van de SWPA.
• Record group 84: Records of Foreign Service Posts of the Department of State. Walter Foote was Consul-Generaal van de Verenigde Staten in Batavia/Djakarta in de periode 1941-1949. Tijdens de bezetting heeft hij zijn ambt uitgeoefend in Melbourne, Australië. In de stukken komt onder andere de relatie tussen Nederlands-Indië en Australië aan de orde.
Er zijn drie collecties uit deze Record Group opgenomen:
- Djakarta Consulate General: Miscellaneous Records of Walter A. Foote, 1947-1949.
- Foreign Service Post of the Department of State Indonesia; Batavia Consul General in Melbourne, Australia General Records, 1941-1944 000 - 886.3.
- Foreign Service Posts of The Department of State Indonesia; Batavia Consul General in Melbourne, Australia Classified General Records, 1941-1945.