Digitale Collectie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft vele collecties over Nederlands-Indië. Voor de Digitale Collectie zijn collecties gedigitaliseerd die aansluiten op het schaduwarchiefbestand. De nadruk ligt bij onderwerpen die leven bij de Indische gemeenschap, zoals stukken over de interneringskampen voor krijgsgevangenen en burgers binnen en buiten Nederlands-Indië, de Bersiapperiode op Java en Sumatra, Republikeinse kampen op Java en informatie over de situatie op bijna alle eilanden over de jaren 1945 tot en met 1947.

Selectie

Reproducties van archiefstukken zijn gemaakt uit de volgende toegangen:

 • Nummer Toegang: 2.05.80 Inventaris van het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Londens Archief) en daarmee samenhangende archieven, (1936) 1940-1945 (1958).
 • Nummer Toegang: 2.10.14 Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven, (1922) 1944-1950.
 • Nummer Toegang: 2.10.62 Inventaris NEFIS/CMI, 1941-1949.
 • Nummer Toegang: 2.12.26 Inventaris van het archief van het ministerie van Marine: Marinecommandant Australië, tot 27 oktober 1943 tevens Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten en daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1942-1947.
 • Nummer Toegang: 2.12.27 Inventaris van het archief van het ministerie van Marine: Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, (1936) 1940-1945 (1953).
 • Nummer Toegang: 2.12.36 Inventaris van het archief van het ministerie van Marine: Nederlandse Vertegenwoordiger bij de Gezamenlijke Stafchefs (Combined Chiefs of Staff) te Washington, 1942-1949.
 • Nummer Toegang: 2.12.37 Inventaris van het archief van het ministerie van Marine: Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten, 1942-1946.
 • Nummer Toegang: 2.12.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Marine: Persoonlijk Archief van Luitenant-Admiraal C.E.L. Helfrich, 1940-1962.
 • Nummer Toegang: 2.13.72 Inventaris van het archief van het ministerie van Defensie: Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië, (1942-) 1945-1950.
 • Nummer Toegang: 2.13.108 Inventaris van het archief van het Troepencommando Siam/ De Nederlandse Militaire Missie Bangkok, 1945-1953.
 • Nummer Toegang: 2.13.130 Inventaris van de archieven van de Nederlandse Liaisonofficier bij het Algemeen Hoofdkwartier te New Delhi en de Netherlands East Indies Liaison Mission bij het Hoofdkwartier Allied Forces South East Asia, 1942-1946.
 • Nummer toegang: 2.13.132 Inventaris van de Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938-1939) 1941-1957 [1960].
 • Nummer toegang: 2.21.123 Inventaris van het archief van dr. H.J. van Mook [levensjaren 1894-1965], 1917-1964.