Namenindex Nationaal Archief

De namen in de index zijn afkomstig uit archiefstukken van ministeries van Buitenlandse Zaken, Koloniën en Defensie. Het is een lijst van ruim 74.000 namen die is opgesteld door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) in Leiden. De namenlijst is oorspronkelijk verzameld om aanvragen te kunnen verifiëren van mensen die een beroep doen op een oorlogswet. Aan een naam is een afbeelding gekoppeld waarop een vindplaats in één van de archieven staat aangegeven. Op de website zijn uitsluitend de namen raadpleegbaar, de overige informatie is in verband met de privacy bescherming niet zichtbaar. Voor het inzien van de afbeelding met de vindplaats moet u zich wenden tot de leeszaalmedewerker van het Nationaal Archief.