Archives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), het archief van het Internationale Rode Kruis, Genève, Zwitserland.

Het archief van het Internationale Rode Kruis (CICR) bewaart de collecties van vertegenwoordigers en delegaties die in Nederlands-Indië en Indonesië actief waren. Daarin is correspondentie te vinden tussen het hoofdkantoor in Genève en de vertegenwoordigers van het CICR ter plaatse. Verder bevat het verslagen van bezoeken aan kampen en gevangenissen en lijsten van geïnterneerden en krijgsgevangenen.
De vertegenwoordigers van het CICR in Nederlands-Indië/Indonesië hebben doorgaans de Zwitserse nationaliteit. Zwitserland is neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook het CICR probeert een neutrale en onafhankelijke positie in te nemen. Het CICR heeft bezoeken gebracht aan kampen met geallieerde krijgsgevangenen en geïnterneerde burgers. Tijdens het Nederlands-Indonesische conflict brengt het CICR bezoeken aan de Republikeinse kampen en de krijgsgevangenkampen met Indonesiërs. Het CICR speelt een belangrijke rol bij de evacuatie en opvang van ex-geïnterneerden en Chinezen. Vanwege de privacygevoeligheid zijn de lijsten met namen van geïnterneerden en krijgsgevangenen niet opgenomen in het schaduwarchiefbestand.