Australian War Memorial (Canberra Australië)

Het Australian War Memorial bewaart operationele stukken over de militaire inzet van Australische troepen in Nederlands-Indië in alle fasen van de oorlog.
De eilanden ten noorden van Australië (Nieuw-Guinea, Timor en de Molukken) zijn strategisch van belang omdat ze een springplank vormen voor de invasie op Australië. Vanaf deze eilanden ligt Australië ook binnen het bereik van de Japanse legerluchtmacht. Al voor de oorlog worden daarom op verschillende conferenties in Singapore door Australische, Engelse, Amerikaanse en Nederlands-Indische militaire delegaties besprekingen gevoerd over de verdediging van het gebied. Ter versterking van de Indische defensie stuurt de Australische regering troepen naar Timor (Sparrow Force) en Ambon (Gull Force).
Vanuit Noord-Australië voeren vanaf januari 1943 Nederlandse vliegers van 18 Squadron (NEI) RAAF aanvallen uit op schepen en tegen Japanse posities op onder andere Timor en de Aroe-eilanden.
De Australische troepen spelen in Oost-Indonesië een sleutelrol in de bevrijding van Nieuw-Guinea (Merauke Force) en Borneo (7de en 9de Divisie, acties Oboe Two en Oboe Six). Daarnaast vormen zij kort na de capitulatie de bezettende macht in Oost-Indonesië. Zij zijn verantwoordelijk voor de rust en orde en de afvoer van Japanse troepen in deze gebieden totdat het Nederlands burgerlijk bestuur (NICA) deze taken overneemt. De Australiërs blijven in Oost-Indonesië tot het voorjaar 1946. Er zijn vijf bezettende machten in het voormalige Japanse legergebied: Timor Force, Ambon Force, Menado Force, Makassar Force en het Ternate Detachment.

De selectie

Reproducties zijn afkomstig uit AWM54 Written records, 1939-1945 van het Ministerie van Defensie. Uit dit enorme aanbod is gekozen voor documenten over de verdediging van Nederlands-Indië o.a.
- Netherlands East-Indies General, inv. nrs. 661 t/m 684
- Ambon (1941-1942) Gull Force, inv.nrs. 685 t/m 706
En over de herbezettting van Borneo en Oost-Indonesië door Australische troepen
- Merauke Force inv.nrs. 707 t/m 731
- Celebes, Halmaheras (including Morotai) and Adjacent Islands inv.nrs. 732 t/m784
- Armistices and Surrenders - Allied and Japanese inv. nrs. 609 t/m 637
Daarnaast zijn er stukken over de oorlogsperiode gereproduceerd uit AWM 123, Special Collection II Defense Committee records en AWM 124 Collection of Royal Australian Navy.